Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Hallitus

Sampo Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa vuosittain valittava Sampo Oyj:n hallitus käyttää yhtiökokousten välillä ylintä päätösvaltaa Sampo-konsernissa. Sammon hallituksen tehtävänä on yhtiön johtaminen lakien, viranomaismääräysten, yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokouksen tekemien päätösten mukaisesti.

Vuoden 2012 aikana Sampo Oyj:n hallitukseen kuuluivat seuraavat henkilöt:

 • Björn Wahlroos

  hallituksen puheenjohtaja

  s. 1952
  Luottamustoimet

  Nordea Bank AB (publ), hallituksen puheenjohtaja;
  UPM-Kymmene Oyj, hallituksen puheenjohtaja;
  Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA, hallituksen jäsen;
  Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA, hallituksen jäsen;
  Hanken Svenska handelshögskolan, hallituksen puheenjohtaja;
  Mannerheim-säätiö, hallituksen jäsen

  • Valittu Sampo Oyj:n hallitukseen 5.4.2001.
  • Sampo Oyj:n osakkeita suoraan tai määräysvaltayhteisön kautta 11 861 383 kappaletta.
 • Matti Vuoria

  varapuheenjohtaja;

  toimitusjohtaja,
  Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

  s. 1951
  Luottamustoimet

  Wärtsilä Oyj Abp, hallituksen varapuheenjohtaja;
  Stora Enso Oyj, hallituksen jäsen;
  Työeläkevakuuttajat TELA, hallituksen varapuheenjohtaja;
  Arvopaperimarkkinayhdistys, yhdistyksen puheenjohtaja;
  Finanssialan Keskusliitto ry, hallituksen jäsen

  • Valittu Sampo Oyj:n hallitukseen 7.4.2004.
  • Sampo Oyj:n osakkeita suoraan tai määräysvaltayhteisön kautta 35 017 kappaletta.
 • Anne Brunila

  johtaja, yhteiskuntasuhteet ja strategia, Fortum Oyj

  s. 1957
  Luottamustoimet

  Kone Oyj, hallituksen jäsen;
  Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA, hallituksen jäsen;
  Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA, hallituksen jäsen;
  Kansainvälinen kauppakamari (ICC), Suomen osasto, hallituksen jäsen (puheenjohtaja 2013 alkaen);
  Aalto-korkeakoulusäätiö, hallituksen jäsen

  • Valittu Sampo Oyj:n hallitukseen 9.4.2003.
  • Sampo Oyj:n osakkeita suoraan tai määräysvaltayhteisön kautta 8 380 kappaletta.
 • Adine Grate Axén

  s. 1961
  Luottamustoimet

  NASDAQ OMX AB, Ruotsi, listalleottotoimikunnan puheenjohtaja;
  Swedish Orphan Biovitrum (Sobi), Ruotsi, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen;
  Swedavia AB, Ruotsi, hallituksen jäsen;
  3 Scandinavia, Ruotsi, neuvonantaja ja hallituksen jäsen;
  AP 7, Ruotsi, hallituksen varapuheenjohtaja;
  Madrague Capital Partners AB, Ruotsi, hallituksen jäsen;
  Alhanko & Johnson AB (BASE 23), Ruotsi, hallituksen jäsen

  • Valittu Sampo Oyj:n hallitukseen 14.4.2011.
  • Sampo Oyj:n osakkeita suoraan tai määräysvaltayhteisön kautta 2 251 kappaletta.
 • Veli-Matti Mattila

  toimitusjohtaja, Elisa Oyj

  s. 1961
  Luottamustoimet

  Suomen Messut, hallintoneuvoston jäsen;
  Elinkeinoelämän keskusliitto EK, edustajiston jäsen

  • Valittu Sampo Oyj:n hallitukseen 7.4.2009.
  • Sampo Oyj:n osakkeita suoraan tai määräysvaltayhteisön kautta 4 089 kappaletta.
 • Eira Palin-Lehtinen

  s. 1950
  Luottamustoimet

  Elisa Oyj, hallituksen jäsen;
  Sigrid Juséliuksen Säätiö, hallituksen varajäsen ja raha-asiain valiokunnan jäsen;
  Nordean rahastot (Alternative Investment, Nordea Funds of Funds, Nordea I Sicav), Luxemburg, hallituksen jäsen;
  Föreningen Konstsamfundet, sijoituskomitean jäsen;
  Pörssisäätiö, hallituksen jäsen;
  Sibelius-Akatemian tukisäätiö, hallituksen jäsen

  • Valittu Sampo Oyj:n hallitukseen 15.4.2008.
  • Sampo Oyj:n osakkeita suoraan tai määräysvaltayhteisön kautta 4 343 kappaletta.
 • Jukka Pekkarinen

  ylijohtaja, valtiovarainministeriö

  s. 1947
  Luottamustoimet

  Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta, puheenjohtaja;
  Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen neuvottelukunta, puheenjohtaja

  • Valittu Sampo Oyj:n hallitukseen 5.4.2006.
  • Sampo Oyj:n osakkeita suoraan tai määräysvaltayhteisön kautta 8 315 kappaletta.

   

   

 • Per Arthur Sørlie

  toimitusjohtaja, Borregaard

  s. 1957
  Luottamustoimet

  Umkomaas Lignin (Pty), Norja, hallituksen puheenjohtaja;
  Norsk Industri, Norja, hallituksen puheenjohtaja;
  Naeringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Norja, edustajiston jäsen;
  Inspiria-tiedekeskus, Norja, hallituksen jäsen

  • Valittu Sampo Oyj:n hallitukseen 12.4.2012.
  • Sampo Oyj:n osakkeita suoraan tai määräysvaltayhteisön kautta 1 039 kappaletta.
 • Christoffer Taxell

  s. 1948
  Luottamustoimet

  Stockmann Oyj Abp, hallituksen puheenjohtaja; 
  Stiftelsen för Åbo Akademi, hallituksen puheenjohtaja;
  Föreningen Konstsamfundet, hallituksen puheenjohtaja;
  Svenska litteratursällskapet, sijoitusvaliokunnan jäsen;
  Luvata Oy, hallituksen jäsen
  Rettig Group Oy Ab, hallituksen jäsen

  • Valittu Sampo Oyj:n hallitukseen hallintoneuvostosta 1.1.1998.
  • Sampo Oyj:n osakkeita suoraan tai määräysvaltayhteisön kautta 8 924 kappaletta

   

Hallitusta valittaessa kaikki valitut jäsenet olivat riippumattomia yhtiön suurista osakkeenomistajista ja seuraavat hallituksen jäsenet olivat myös riippumattomia yhtiöstä: Adine Grate Axén, Anne Brunila, Veli-Matti Mattila, Eira Palin-Lehtinen, Jukka Pekkarinen, Per Arthur Sørlie ja Christoffer Taxell. Lisäksi Björn Wahlroos tuli riippumattomaksi yhtiöstä 1.7.2012 alkaen.

Tiedot on kuvattu 31.12.2012 tilanteen mukaisina, jos ei ole toisin ilmoitettu. Hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa www.sampo.com/hallitus.