Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Hallinnointi vuonna 2012

Sampo-konserni noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan.

Vuosittainen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan Sammon vuosikertomuksen 2012 yhteydessä maaliskuussa 2013 ja on siitä alkaen saatavilla osoitteessa www.sampo.com/hallinnointi. Myös vuosikertomuksessa 2012 on lisätietoa konsernin hallinnoinnista.

Sampo-konserni julkaisee maaliskuussa 2013 myös palkka- ja palkkioselvityksen. Selvitys on laadittu listayhtiöiden hallinnointikoodin 7. luvun (Palkitseminen) suositusten mukaisesti. Selvitys on luettavissa osoitteessa www.sampo.com/palkitseminen.