Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Henkilöstö vuonna 2012

Sampo-konsernissa työskentelevien ns. kokoaikaisten työntekijöiden (FTE) määrä nousi 31.12.2012 mennessä 6 820 henkeen (6 810). Vahinkovakuutustoiminnan henkilöstömäärä nousi Suomessa ja Ruotsissa ja laski Norjassa, Tanskassa, Baltian maissa ja Venäjällä. Henkivakuutustoiminnan henkilöstömäärä kasvoi sekä Suomessa että Baltian maissa.

Vahinkovakuutustoiminnassa työskenteli vuonna 2012 noin 91 prosenttia ja henkivakuutustoiminnassa 8 prosenttia konsernin henkilöstöstä. Konsernin emoyhtiön Sampo Oyj:n palveluksessa työskenteli prosentti henkilöstöstä. Maantieteellisesti henkilöstö jakautui siten, että Suomessa työskenteli 32 prosenttia, Ruotsissa 27 prosenttia, Norjassa 22 prosenttia ja Tanskassa 8 prosenttia henkilöstöstä. Baltian ja muiden maiden osuus henkilöstöstä oli yhteensä 11 prosenttia. Sampo-konsernin henkilöstömäärä oli vuonna 2012 keskimäärin 6 823 henkeä. Vuonna 2011 vastaava luku oli keskimäärin 6 874 henkeä.

Vuonna 2012 Ifin henkilöstötoiminnot keskittyivät tukemaan strategista “Skills and initiatives” -teemaa, joka pyrkii vahvistamaan osaamista ja yrityksen innovaatiokulttuuria. Teemaan keskittyminen nosti henkilöstölähtöisen ajattelun keskeiseksi yhtiön strategian toteuttamisessa kuluneena vuonna. Mandatum Lifessa jatkettiin vahvaa osaamisen ja asiakaskeskeisen työskentelykulttuurin kehittämistä.

Lisätietoa Sampo-konsernin henkilöstöstä on luettavissa vuosikertomuksen 2012 Henkilöstö-osuudessa.