Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Yritysvastuu vuonna 2012

Pörssinoteerattuna yhtiönä Sampo Oyj on velvollinen toimimaan osakkeenomistajiensa edut huomioon ottaen, lakeja noudattaen ja järkevien liiketoimintatapojen mukaisesti. Sampo-konserniin kuuluvat yhtiöt noudattavat yhteisiä arvoja – eettisyys, lojaalisuus, avoimuus ja yrittäjyys – kaikissa liiketoimissaan ja yhteyksissään kaikkiin sidosryhmiin. Vakuuttaminen on liiketoimintaa, jossa vastuullisuus ja luottamus ovat keskeisiä tekijöitä päivittäisissä asiakaskontakteissa.

Pohjoismaiden johtavana vakuutusyhtiönä If ottaa laajemman yhteiskuntavastuun kuin sen pelkkä liiketoiminta edellyttää. If hyödyntää ainutlaatuista osaamistaan hallita riskejä turvallisen kehityksen edistämiseksi. Tavoitteena on toimia aina tavalla, joka täyttää tai jopa ylittää toiminnan eettiset, oikeudelliset ja kaupalliset vaatimukset.

  • If on sitoutunut tekemään määrätietoisesti työtä ympäristöasioiden hyväksi. Yhtiön toimintaa ohjaa tiukka ympäristöpolitiikka. If pyrkii aina löytämään ympäristöystävällisimmän ratkaisun itselleen, asiakkaille, alihankkijoille ja kumppaneille. Esimerkkejä vuonna 2012 toteutetuista yritysvastuutoimenpiteistä:
  • If toi Tanskassa markkinoille autovakuutuksen, jossa vakuutusmaksu perustuu hiilidioksidipäästöjen määrään.
  • If korjauttaa vuosittain yli 300 000 vaurioitunutta autoa ja tilaa miljoonilla euroilla asuntojen ja liikekiinteistöjen korjauksia. Palveluntarjoajille asetetaan ympäristönormeja esimerkiksi kuljetusten ja työmateriaalien tilauksiin. If on mukana lähes joka toisen kolariauton korjaamisessa muoviosilla Ruotsissa. Ifin edistettyä autonosien kierrätystä materiaalia on voitu kierrättää yhteensä yli 800 tonnia.
  • Ifissä lähti vuosia sitten mukaan kunnianhimoiseen sisäiseen ympäristöohjelmaan ja If on vuoden 2012 aikana työskennellyt ankarasti vähentääkseen energian kulutusta suurissa toimipaikoissaan.
  • Ifin toimistolle Turussa myönnettiin oikeus käyttää Green Office –merkkiä.
  • Ruotsissa Ifin Göteborgin toimisto voitti uuden Green Tenant Award -ympäristöpalkinnon. Palkinnon tarkoituksena on nostaa esiin ympäristötekoja ruotsalaisissa toimistotaloissa.

Lisätietoja Ifin toiminnasta ympäristöasioissa on luettavissa maaliskuussa 2012 julkaistusta Ifin englanninkielisestä ympäristöraportista (The If Environmental Report 2011), joka on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/materials/annual-reports/2011.

Mandatum Lifen yritysvastuu perustuu sen toiminnan kulmakiviin: asiakkaiden taloudellisen hyvinvoinnin kasvattamiseen ja turvaamiseen sekä riskeiltä suojaamiseen. Vuonna 2012 Mandatum Life maksoi eläkettä yli 61 000 asiakkaalle, kaikkiaan noin 320 miljoonaa euroa, ja muita korvauksia yhteensä lähes 400 miljoonan euron edestä 37 000 vakuutetulle.