Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Omistusyhteisö vuonna 2012

Sampo Oyj omistaa ja hallinnoi vahinko- ja henkivakuutustoimintaa harjoittavia tytäryhtiöitään. Lisäksi Sampo Oyj omisti 31.12.2012 noin 21,2 prosenttia Pohjoismaiden suurimman pankin Nordean osakepääomasta. Nordea on Sampo Oyj:n osakkuusyhtiö.
Tulos
Omistusyhteisö, 2012
Milj. € 2012 2011 Muutos, %

Sijoitustoiminnan nettotuotot

51 

18

178 

Liiketoiminnan muut tuotot

15   15 -1 

Henkilöstökulut

-18 

 -11

61 

Liiketoiminnan muut kulut

-13 

 -13

-2 

Rahoituskulut

-65 

 -86

-25 

Osuus osakkuusyritysten voitosta

653 

 534

22 

Tulos ennen veroja

623   457 36 
      Muutos 

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE)

53  54 -1 

Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja oli 623 miljoonaa euroa (457), josta 653 miljoonaa euroa (534) tuli Nordean vuoden 2012 tuloksesta kirjattavasta Sammon osuudesta. Ilman osuutta Nordean tuloksesta omistusyhteisö teki 30 miljoonan euron tappion (-77). Tulos parani vuodentakaisesta rahoituskulujen laskun ja johdannaisten arvon nousun ansiosta.

Sampo Oyj:n omistus Nordea Bankista on kirjattu konsernitaseeseen 6,7 miljardiin euroon. Omistusosuuden markkina-arvo oli joulukuun 2012 lopussa 6,2 miljardia euroa. Sampo Oyj:n taseeseen sisältyi myös 2,4 miljardin euron (2,4) arvosta tytäryhtiöiden osakkeita.