Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Osakkeenomistajat

Sampo Oyj:n osakkeenomistajien lukumäärä 31.12.2012 oli 82 216 eli 3 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Arvo-osuusjärjestelmään siirtämättä oli 1,3 prosenttia osakkeista. Hallintarekisteröityjen ja ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus nousi 54,65 prosenttiin (52,4) osakemäärästä ja 54,19 prosenttiin äänistä (52,0).

Omistusmääräjakauma
Sampo Oyj, 31.12.2012
Osakkeiden lukumäärä Omistajia
kpl
Omistajia
%
Arvo-osuus-
määrä kpl
Arvo-osuus-
määrä %
Äänimäärä 
kpl
Ääni-
määrä %
1-100 25 151 30,59 1 530 229 0,27 1 530 229 0,27
101-500 36 301 44,15 9 550 919 1,71 9 550 919 1,69
501-1 000 9 925 12,07 7 682 976 1,37 7 682 976 1,36
1 001-5 000 8 890 10,81 19 062 277 3,40 19 062 277 3,38
5 001-10 000 1 043 1,27 7 513 082 1,34 7 513 082 1,33
10 001-50 000 719 0,88 14 853 965 2,65 14 853 965 2,63
50 001-100 000 78 0,10 5 619 482 1,00 5 619 482 1,00
100 001-500 000 79 0,10 15 571 449 2,78 15 571 449 2,76
500 001-9 999 999 999 30 0,04 471 450 421 84,19 476 250 421 84,32
Yhteensä 82 216 100,00 552 834 800 98,72 557 634 800 98,73
             
Joista hallintarekisteröityjä 20   299 154 781 53,42 299 154 781 52,97
Odotusluettelolla yhteensä 0   0 0,00 0 0,00
Yhteistilillä     7 165 200 1,28 7 165 200 1,27
Erityistileillä yhteensä     0 0,00 0 0,00
Liikkeeseenlaskettu määrä     560 000 000 100,00 564 800 000 100,00

Alla olevassa taulukossa on esitetty hallituksen ja johtoryhmän Sampo-omistukset. Vuoden 2012 lopussa Sammon hallituksen jäsenet ja heidän lähipiirinsä omistivat suoraan tai välillisesti 11 933 741 (11 924 225) Sammon A-sarjan osaketta. Omistusten yhteenlaskettu osuus osakemäärästä ja äänioikeuksista oli 2,1 prosenttia.

Hallituksen ja johtoryhmän omistukset
31.12.2011 ja 31.12.2012
Hallitus 31.12.2011 31.12.2012
Wahlroos 11 858 555 11 861 383
Vuoria 33 794 35 017
Brunila 7 287 8 380
Grate Axén 957 2 251
Mattila 3 123 4 089
Palin-Lehtinen 5 308 4 343
Pekkarinen 7 322 8 315
Sørlie - 1 039
Taxell 7 879 8 924
Yhteensä 11 924 225 11 933 741
Hallituksen omistus liikkeellelasketuista osakkeista, % 2,1 2,1
Hallituksen äänimäärä, % 2,1

2,1

Johtoryhmä  31.12.2011  31.12.2012
Stadigh 249 346 258 108
Hestvik  21 406  -
Johansson  52 112  55 224
Lapveteläinen  227 226  234 759
Magnusson  26 329  22 232
Martinsen  19 965  22 496
Niemisvirta  45 215  48 403
Thorsrud  17 182  20 001
Vuorinen  8 953  12 161
Wennerklint  20 061  23 127
Yhteensä     687 795     696 511
Johtoryhmän omistus liikkeellelasketuista osakkeista, %  0,1  0,1
Johtoryhmän äänimäärä, %  0,1  0,1

Sammon johtoryhmän jäsenet lähipiireineen omistivat suoraan tai välillisesti 696 511 (687 795) Sammon A-sarjan osaketta. Omistusten yhteenlaskettu osuusosakemäärästä ja äänioikeuksista oli 0,1 prosenttia.

Osakkeenomistajat
Sampo Oyj, 31.12.2012
A- ja B-sarjat Osakkeiden lukumäärä Osakkeista % Äänistä %
Solidium Oy 79 280 080 14,16 14,04
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma 47 709 421 8,52 8,45
Wahlroos Björn 11 761 383 2,10 2,08
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva*) 5 668 476 1,01 1,85
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5 595 367 1,00 0,99
Valtion eläkerahasto 4 260 000 0,76 0,75
Kuntien eläkevakuutus   2 552 530 0,46 0,45
Schweizerische Nationalbank 2 457 137 0,44 0,44
Folketrygdfondet 1 848 262 0,33 0,33
Svenska Litteratursällskapet i Finland 1 613 600 0,29 0,29
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia 1 480 000 0,26 0,26
Odin Norden C/O Odin Forvaltning AS 1 488 881 0,21 0,20
Sijoitusrahasto Nordea Suomi 1 100 000 0,20 0,19
OP-Focus erikoissijoitusrahasto 1 030 000 0,18 0,18
Juselius Sigrid Stiftelse 846 400 0,15 0,15
OP-Delta sijoitusrahasto 820 000 0,15 0,15
SR Danske Invest Suomi sijoitusrahasto 660 867 0,12 0,12
Sijoitusrahasto SEB Finlandia 612 350 0,11 0,11
Teollisuuden Voima Oyj 610 260 0,11 0,11
Sijoitusrahasto Nordea Pro Suomi 550 000 0,10 0,10
Hallintarekisteröidyt yhteensä 299 154 781 53,42 52,97
Muut yhteensä 89 240 205 15,94 15,80
Yhteensä 560 000 000 100,00 100,00

* A-sarjan osakkeita 4 468 476 kpl ja B-sarjan osakkeita 1 200 000 kpl.

Osakeomistus sektoreittain 
Sampo Oyj, 31.12.2012 (A- ja B-sarjojen osakkeet)
Sektori Osakkeita yhteensä %
Ulkomaiset ja hallintarekisteröidyt 306 042 294 54,65
Yritykset 91 008 729 16,25
Julkisyhteisöt 63 839 921 11,40
Kotitaloudet 62 328 934 11,13
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 16 064 840 2,87
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 13 550 082 2,42
Yhteistilillä 7 165 200 1,28
Yhteensä 560 000 000 100,0

Sampo Oyj vastaanotti 3.9.2012 arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Capital Group Companies, Inc:n omistamien Sammon A-osakkeiden kokonaismäärä oli ylittänyt yhden kahdeskymmenesosan (1/20) Sampo Oyj:n kaikista osakkeista ja niiden tuottamien äänten yhteismäärästä.

Capital Group Companies, Inc:iin kuuluvat Capital Research and Management Company (CRMC) ja Capital Group International, Inc. (CGII) raportoivat aiemmin omistuksensa erillisinä Finanssivalvonnan 12.9.2007 (J No 13/230/2007) myöntämän poikkeuksen perusteella. 1.9.2012 voimaan tulleen yritysjärjestelyn seurauksena Finanssivalvonnan myöntämä poikkeus ei koske enää CRMC:tä ja CGII:tä. Tämän seurauksena Capital Group Companies, Inc. raportoi nyt omistuksensa kokonaisuudessaan. Ilmoituksen mukaan ryhmä omisti 6,48 prosenttia Sampo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja 6,42 prosenttia niihin liittyvistä äänioikeuksista.