Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Osakkeet ja osakepääoma

Sampo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2012 oli 560 000 000 osaketta, jotka jakaantuivat 558 800 000 A-sarjan sekä 1 200 000 B-sarjan osakkeeseen. Osakkeisiin liittyviä äänioikeuksia on 564 800 000 kappaletta. Kullakin A-osakkeella on yhtiökokouksessa yksi ääni ja B-osakkeella viisi ääntä. Yhtiöjärjestyksen mukaan A-sarjan osakkeiden vähimmäismäärä on 179 000 000 ja enimmäismäärä 711 200 000 kappaletta. B-sarjan osakkeiden vähimmäismäärä on nolla (0) ja enimmäismäärä 4 800 000 kappaletta. 31.12.2012 Sampo Oyj:n osakepääoma oli 98 miljoonaa euroa (98).

Osakemäärän kehitys 
Sampo Oyj, 2008–2012
Vuosi A-osakkeita B-osakkeita Yhteensä Muutos
vuoden aikana
Muutoksen syy
1.1.2008 577 330 890 1 200 000 578 530 890 -17 158 500 Takaisinostettujen osakkeiden mitätöinti
(A-osake)
1.1.2009 560 172 390 1 200 000 561 372 390 ei muutoksia  
1.1.2010 560 172 390 1 200 000 561 372 390 -90 000 Takaisinostettujen osakkeiden mitätöinti
(A-osake)
1.1.2011 560 082 390 1 200 000 561 282 390  -1 282 390 Takaisinostettujen osakkeiden mitätöinti
(A-osake)
1.1.2012 558 800 000 1 200 000 560 000 000 ei muutoksia   
1.1.2013 558 800 000 1 200 000 560 000 000    

Sammon A-sarjan osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä vuodesta 1988 alkaen. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva omistaa kaikki B-sarjan osakkeet. B-sarjan osakkeet voidaan osakkeenomistajan vaatimuksesta muuntaa A-sarjan osakkeiksi. Tilikauden päättyessä Sampo Oyj ei omistanut omia A-sarjan osakkeitaan. Myöskään muut konserniyhtiöt eivät omistaneet emoyhtiön osakkeita.

Osakkeen vaihto kuukausittain
Sampo Oyj, 2008–2012 

Osakkeen hinta
Sampo Oyj, 2008–2012