Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Sisäiset osingot

Sampo-konsernin emoyhtiö Sampo Oyj sai tytäryhtiöiltään ja osakkuusyhtiöltään Nordea Bank AB:ltä vuonna 2012 kaikkiaan 768 miljoonan euron suuruiset osingot.

If maksoi joulukuussa 2012 Sampo Oyj:lle osinkoa 544 miljoonaa euroa (SEK 4 700 miljoonaa) ja Nordea maksoi 3.4.2012 osinkoa 224 miljoonaa euroa. Mandatum Life ei maksanut emoyhtiölle osinkoa vuonna 2012.