Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Henkivakuutustoiminnan tunnusluvut

Voitto ennen veroja

Kaava on esitetty edellä konsernin yhteisten tunnuslukujen yhteydessä.

Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin), %

Kaava on esitetty edellä konsernin yhteisten tunnuslukujen yhteydessä.

Liikekustannussuhde, %

+ liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta
+ korvausten selvittelykulut                                                                         x 100 %
kuormitustulo

Vakavaraisuuspääoma (IFRS)

+ oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen
± sijoitusten arvostuserot
- aineettomat hyödykkeet
+ pääomalainat
- lähitulevaisuudessa todennäköisesti realisoituvat laskennalliset verot
  (sis. käyvän arvon rahaston sekä voittovarojen laskennalliset verot)
± muut asetuksella säädetyt erät

Vakavaraisuuspääoma % vastuuvelasta (IFRS)

+ vakavaraisuuspääoma                                                                             x 100 %
+ velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista
- jälleenvakuuttajien osuus vakuutusveloista
- 75% sijoitussidonnaisten vakuutus- ja sijoitussopimusten veloista