Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Vahinkovakuutustoiminnan tunnusluvut

Voitto ennen veroja

Kaava on esitetty edellä konsernin yhteisten tunnuslukujen yhteydessä.

Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin), %

Kaava on esitetty edellä konsernin yhteisten tunnuslukujen yhteydessä.

Riskisuhde, %

+ korvauskulut
- korvausten käsittelykulut                                                                              x 100 % 
vakuutusmaksutuotot

Toimintakulusuhde, %

+ liikekulut
+ korvausten käsittelykulut                                                                            x 100 %
vakuutusmaksutuotot

Vahinkosuhde, %

korvauskulut                                                                                                   x 100 %
vakuutusmaksutuotot

Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua, %

korvauskulut ilman perustekorkokulua                                                          x 100 %
vakuutusmaksutuotot

Liikekulusuhde, %

liikekulut                                                                                                          x 100 %
vakuutusmaksutuotot

Yhdistetty kulusuhde, %

vahinkosuhde + liikekulusuhde

Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua, %

vahinkosuhde ilman perustekorkokulua + liikekulusuhde

Vakavaraisuuspääoma (IFRS)

+ oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen
± sijoitusten arvostuserot
- aineettomat hyödykkeet
+ pääomalainat
- lähitulevaisuudessa todennäköisesti realisoituvat laskennalliset verot
± muut asetuksella säädetyt erät

Vakavaraisuuspääoma % vastuuvelasta (IFRS)

+ vakavaraisuuspääoma                                                                                  x 100 %
+ velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista
- jälleenvakuuttajien osuus vakuutusveloista

Vastuunkantokyky (IFRS), %

vakavaraisuuspääoma                                                                                     x 100 %
vakuutusmaksutuotot 12 kuukaudelta