Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Konsernijohtajan katsaus

Erinomainen tulos ilman vetoapua

Sammolle vuosi 2012 oli kuin vastavirtaan uimista. Vetoapua ei saatu ulkopuolelta, kun euroalue ajautui taantumaan ja muuallakin Euroopassa kasvu hidastui. Samanaikaisesti viranomaiset määräsivät finanssialalle aiempien vuosien tapaan uusia rasitteita.

Julkisen sektorin ylivelkaantumisen tuoma epävarmuus kalvoi pääomamarkkinoita kuluneena vuonna edelleen. Korot laskivat, kun keskuspankit kevensivät rahapolitiikkaansa. Yhdysvaltain ja Saksan valtioiden lainojen lyhyet korot painuivat negatiivisiksi, luottoriskillisten kohteiden suosio kasvoi ja yrityslainojen korot painuivat jopa yhtiöiden osinkotuottoja alemmiksi.

Vaikka Euroopan ongelmien taustalla on etupäässä julkisen sektorin holtiton velanotto, rasitettiin finanssialaa lisäämällä sääntelyä ja määräämällä toimialalle monissa maissa pankkivero ja muita uusia veronluonteisia maksuja. EU-tasolla veroaktivistit jatkoivat rahoitusmarkkinaveron valmistelua, vaikka yleisesti tunnustetaan veron leikkaavan taloudellista kasvua ja vaikeuttavan uusien työpaikkojen luomista.

Yhdistetty kulusuhde kaikkien aikojen paras

Sampo-konsernin vahinkovakuutustoiminnassa vuosi 2012 oli historiallisen hyvä. Ifin vakuutustekninen kannattavuus parani entisestään ja yhdistetty kulusuhde 89,3 prosenttia oli yhtiön kaikkien aikojen paras. Tinkimätön keskittyminen vastuuvalintaan ja riskien oikeaan hinnoitteluun loi perustan erinomaiselle tulokselle. Myös Ifin maksutulo kehittyi suotuisasti. Maksutulo kasvoi 4 441 miljoonaan euroon.

Vahinkovakuutuksessa vuoden merkittävimpiä tapahtumia oli tanskalaisen vakuutusyhtiön Trygin Suomen liiketoiminnan ostaminen. Kauppa saataneen päätökseen kevään 2013 aikana. Toinen tärkeä etappi oli yhteistyösopimus Nordean kanssa. Nordea alkaa myydä Ifin vakuutuksia Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa kesästä alkaen. Ifin omistus osakkuusyhtiö Topdanmarkissa kasvoi ja oli vuoden lopulla 25,4 prosenttia pois lukien Topdanmarkin hallussa olevat omat osakkeet.

Sammon osakkuusyhtiöllä Nordealla oli vuonna 2012 enemmän asiakkaita ja pääomaa sekä parempi tulos kuin koskaan aiemmin. Nordea on asettanut tuleville vuosille tavoitteen yltää 15 prosentin oman pääoman tuottoon, kun korkotaso on normaali ja ydinvakavaraisuussuhde yli 13 prosenttia.

Nordean lähtötilanne on vahva. Konsernin tuloskehitys on ollut yksi Euroopan pankkisektorin vakaimmista. Tämä on mittakaavaetujen ja kaikki Pohjoismaat kattavan toiminnan ansiota. Päätetyt tehostamistoimet etenevät aikataulussa, ja niitä jatketaan kustannustehokkuuden parantamiseksi sekä pääoman käytön tehostamiseksi. Nordea on kannattavuudeltaan selkeästi parhaiden pankkien joukossa kaikilla markkinoilla, joilla se toimii.

Sammon osuus Nordean vuoden 2012 tuloksesta oli 653 miljoonaa euroa. Nordean osinkoehdotuksen mukaisesti Sampo saa keväällä 2013 Nordeasta osinkoina 293 miljoonaa euroa.

Henkivakuutuksen maksutulo kasvoi 15 prosenttia

Henkivakuutusyhtiö Mandatum Lifen maksutulo kasvoi kuluneena vuonna 15 prosenttia 977 miljoonaan euroon ja ylsi lähes ennätysvuoden 2010 lukuihin. Tämä oli vallitsevassa markkinatilanteessa erittäin hyvä saavutus. Huomattava osa maksutulon kasvusta perustuu hienosti sujuneeseen myyntiyhteistyöhön Danske Bankin kanssa.

Sijoitusympäristön epävarmuudesta huolimatta Sampo-konsernin sijoitustoiminnan tuotot olivat vuonna 2012 erinomaiset. Sekä osakkeet että korkosijoitukset tuottivat hyvin.

Osinkoehdotus 1,35 euroa osakkeelta

Sampo on tunnettu hyvänä osingonmaksajana ja tänäkin keväänä jaamme voitonjakopolitiikkamme mukaisesti osinkoina yli puolet nettotuloksestamme. Sammon hallitus esittää, että vuodelta 2012 osinkoa maksetaan 1,35 euroa osakkeelta.

Sammon osakkeen arvo nousi vuoden 2012 aikana 27 prosenttia ja saavutti maaliskuussa 2013 Sammon 25-vuotisen pörssihistorian korkeimman arvon. Olemme alallamme ainoa konserni, jonka vahinkovakuutus- ja pankkitoiminnot kattavat kaikki Pohjoismaat ja jolla on vahva markkina-asema kaikilla liiketoiminta-alueillaan. Tämä luo hyvän pohjan menestyksekkäälle toiminnalle myös kuluvana vuonna.

Kari Stadigh
Konsernijohtaja