Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Nordea

Nordean kehitys jatkui vuonna 2012 vakaana ja liiketoiminnan vire säilyi, vaikka korkoihin edelleen kohdistuneet paineet, levottomat rahoitusmarkkinat ja Euroopan taloudellisen toimeliaisuuden hidastuminen vaikuttivat moniin eurooppalaisiin pankkeihin epäsuotuisasti.

Tuottojen ja liikevoiton kasvu jatkui. Henkilö- ja yritysasiakkaiden määrä kasvoi entisestään ja asiakkaiden asiointi lisääntyi, mikä kasvatti liiketoiminnan volyymeja ja lisämyyntiä.

Nordea pitää edelleen kiinni pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuvasta strategiasta. Pyrkimällä erinomaisiin asiakaskokemuksiin Nordea syventää jokaista asiakassuhdetta ja laajentaa asiakaskuntaansa. Näin kasvatetaan myös liiketoiminnan volyymeja. Rahoitusmarkkinoiden levottomuudesta huolimatta Nordea teki ennakoivia muutoksia varmistaakseen asiakastyytyväisyyden paranemisen, tuottojen jatkuvan kasvun ja vakaan kannattavuuden.

Kansainvälisen finanssi- ja valtionvelkakriisin vuoksi luodut uudet pääomaa, likviditeettiä ja varainhankintaa koskevat säännökset tarkoittavat kustannuksia kaikille pankeille. Ne näkyvät liiketoimintamalleissa ja muissa kansainvälisen pankkisektorin muutoksissa vuosien ajan.

Nordea jatkoi vuonna 2012 toiminnan sopeuttamista uusiin säännöksiin toteuttamalla edellisvuonna aloitettuja tehostamistoimia. Pääomaa kasvatettiin, varainhankinnan maturiteettien pidentämistä jatkettiin ja likviditeettiä lisättiin kestävälle tasolle. Vuoden aikana pääoman käyttöä tehostettiin ja kulukehitys pysyi vakaana. Henkilöstömäärän vähennys saatiin päätökseen suunnitelmien mukaisesti.

Nordea vahvisti vuonna 2012 tulevaisuuden liiketoiminnan perustaa, jossa yhdistyvät toiminnan tehokkuus ja korkealuokkainen asiakaspalvelu. Neuvontapalvelujen saatavuus konttoreissa parani, ja puhelinpalvelun, verkkopankin ja mobiilipankin kautta käytettäviä palveluja lisättiin. Lisäksi sosiaaliseen mediaan liittyvää toimintaa laajennettiin. Pitkäaikaisten asiakassuhteiden ja neuvontapalvelujen kehittämistä jatkettiin sekä henkilö- että yritysasiakassegmentissä. Myös tuotteita ja muita palveluja kehitettiin edelleen.

Tehostamistoimien mukaisesti Nordea tavoittelee kestävää kannattavuutta ja tehokkuutta, pitkäaikaisia asiakassuhteita ja vakaata pääomarakennetta. Tämä tarkoittaa huomion kiinnittämistä tuottoihin, kustannustehokkuuteen, pääoman käytön tehokkuuteen ja riskienhallintaan, mikä tukee Nordean tavoitetta pysyä Euroopan vahvimpien pankkien joukossa. Vuoden 2012 lopussa Nordeassa tehty työ sai tunnustusta, kun The Banker -lehti nimesi Nordean vuoden pankiksi Länsi-Euroopassa.

Global Finance -lehti nimesi Nordean vuonna 2012 Pohjoismaiden turvallisimmaksi pankiksi arvioituaan pitkäaikaisia luottoluokituksia. Euroopassa on vain harvoja pankkeja, joiden luokitus on yhtä hyvä kuin Nordean. AA-luokitus tarkoittaa myös, että pankin maksukykyä pidetään erittäin hyvänä. Markkinoiden heilahtelujen arvioidaan vaikuttavan Nordeaan vähemmän kuin muihin pankkeihin hyvin hajautetun liiketoimintamallin ansiosta.

Nordea pyrkii säilyttämään hyvän luottoluokituksen ja sitä kautta vahvan likviditeetin ja varainhankinnan. Tämä on elintärkeää, jotta kullekin asiakkaalle voidaan tarjota oikeat tuotteet ja palvelut oikeaan hintaan

Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta ja konttoreita noin 1 000 toimipaikassa. Markkina-arvolla mitattuna Nordea on kymmenen suurimman kattavia finanssipalveluja tarjoavan pankin joukossa Euroopassa. Nordea noteerataan NASDAQ OMX:n pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa.