Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

If Vahinkovakuutus

Vuosi 2012 oli jälleen vakaa vuosi Ifille. Yhtiö teki sekä vahvan vakuutustuloksen että ylsi hyvään kasvuun.

Viime vuotta leimasi haastava sijoitusympäristö, johon vaikuttivat valtionvelka- ja pankkikriisit euroalueella. Tässä toimintaympäristössä vakuutusalan on sopeuduttava matalaan korkotasoon ja alhaiseen pääoman tuottoon. Tulos on saatava aikaan vakuutustoiminnalla. If on näin tehnytkin noudattamalla jo useita vuosia järkevää sijoituspolitiikkaa ja huolehtimalla underwriting-toiminnan eli riskien arvioinnin ja hinnoittelun kannattavuudesta.

Ifin liiketoiminta kehittyi erinomaisesti vuonna 2012: 89,3 prosentin yhdistetty kulusuhde oli pitkän aikavälin tavoitetta parempi. Vakuutustekninen tulos oli 560 miljoonaa euroa (457) ja tulos ennen veroja 858 miljoonaa euroa (636). Tulosta paransi muun muassa se, että sääoloihin liittyviä vahinkoja oli edellisiä vuosia vähemmän. Ifin tulokseen ennen veroja sisältyy myös Ifin omistusosuutta vastaava 50 miljoonan euron osuus osakkuusyhtiö Topdanmarkin tuloksesta.

If solmi vuoden 2012 aikana useita tärkeitä sopimuksia. Yhtiö aloitti yhteistyön Nordean kanssa Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa. Ifin jakeluverkostoa lujittavan kumppanuuden on tarkoitus alkaa vuoden 2013 alkupuoliskolla. Lisäksi If osti vakuutuskonserni Trygin Suomen liiketoiminnan, jonka maksutulo Suomessa on noin 80 miljoonaa euroa ja markkinaosuus noin 2 prosenttia. Kauppa odottaa vielä viranomaisten hyväksyntää. Ifille merkittävää autojen merkkivakuutussopimusta Volkswagen Group Sverige (VGS) -yhtiön kanssa jatkettiin jälleen kolmella vuodella. Lisäksi käynnistettiin pohjoismaisen vähittäismyyntiketjun Coopin Norjan yhtiön kanssa yhteistyösopimus menestyksekkäästi. If teki strategiansa mukaisesti myös muita uusia sairauskuluvakuutuksiin liittyviä aloitteita ja solmi uusia yhteistyösopimuksia. Lisäksi If luopui Venäjän tytäryhtiöstään Regionista.

Ifin liiketoiminnan painopisteet säilyivät ennallaan vuonna 2012. Underwriting-toiminnan ja kustannustehokkuuden parantamista jatkettiin ja liikekumppanuuksia ja asiakassuhteita kehitettiin entisestään. Asiakas- ja korvauspalvelua kehitetään jatkuvasti kaikilla liiketoiminta- ja markkina-alueilla. If pyrkii järjestelmällisesti sitouttamaan työntekijänsä yhtiön asiakaslupauksiin ”Korvauspalvelua, joka sujuu niin kuin pitääkin” ja ”Ole huoletta. Me autamme”.

Vakuutusten myynti ja korvauspalvelu verkossa kasvoivat tasaisesti, ja If jatkoi verkkoliiketoimintansa kehittämistä edelleen. Verkkoliiketoiminnan lukuisat uudet ratkaisut paransivat entisestään sekä tehokkuutta että asiakkaiden saamaa hyötyä.

Solvenssi II -vakavaraisuussäännökset huomioidaan tarkkaan Ifin toiminnassa. If täyttää uudet lakisääteiset vaatimukset hyvin.

If on kehittänyt toimintaansa järjestelmällisesti tehdäkseen siitä entistä ympäristöystävällisempää ja yhtiö on esimerkiksi vähentänyt merkittävästi hiilidioksidipäästöjään. Vuosi 2012 oli Ifin toinen peräkkäinen hiilidioksidineutraali vuosi.