Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Taulukot

Lataa kaikki taulukot

Lataa kaikki taulukot koneellesi yhdellä klikkauksella tai
valitse yksittäisiä taulukoita alla olevasta listasta.

Lataa

Lataa yksittäisiä taulukoita

NimiTiedostomuotoKoko
Tunnusluvut.xls42 kt
Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS.xls46 kt
Konsernitase, IFRS.xls54 kt
Laskelma oman pääoman muutoksista, IFRS.xls34,5 kt
Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS.xls36,5 kt
Segmentti-informaatio.xls55 kt
1 Vakuutusmaksutulo.xls39 kt
2 Sijoitustoiminnan nettotuotot.xls45,5 kt
3 Korvauskulut.xls47,5 kt
4 Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos.xls34 kt
5 Henkilöstökulut.xls33,5 kt
6 Liiketoiminnan muut kulut.xls34,5 kt
7 Vahinkovakuutustoiminnan tulosanalyysi.xls33 kt
8 Vahinkovakuutustoiminnan vakuutuslajiryhmäkohtainen tulos.xls36 kt
9 Osakekohtainen tulos.xls30 kt
10 Rahoitusvarat ja -velat.xls37 kt
11 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet.xls38,5 kt
12 Sijoituskiinteistöt.xls41 kt
13 Aineettomat hyödykkeet.xls43,5 kt
14 Sijoitukset osakkuusyrityksissä.xls40 kt
15 Rahoitusvarat.xls61,5 kt
16 Käyvät arvot.xls33,5 kt
17 Käypien arvojen määritys ja hierarkia.xls43,5 kt
18 Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen muutokset.xls56 kt
19 Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen herkkyysanalyysi.xls33 kt
20 Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset.xls32,5 kt
21 Laskennalliset verosaamiset ja verovelat.xls36,5 kt
22 Verot.xls31 kt
23 Tulosvaikutteisesti kirjatut laajan tuloksen muut erät.xls30,5 kt
24 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tiedot.xls31 kt
25 Muut varat.xls35 kt
26 Käteiset varat.xls31,5 kt
27 Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista.xls61,5 kt
28 Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista.xls31 kt
29 Rahoitusvelat.xls36 kt
30 Varaukset.xls31 kt
31 Eläkevelvoitteet.xls44 kt
32 Muut velat.xls35 kt
33 Ehdolliset velat ja sitoumukset.xls42 kt
34 Oma pääoma.xls31,5 kt
35 Lähipiiritiedot.xls32,5 kt
36 Kannustinjärjestelmät.xls36,5 kt
37 Tilintarkastajan palkkiot.xls31 kt
38 Oikeudenkäynnit.xls27 kt
39 Sijoitukset tytäryhtiöissä.xls31 kt
40 Sijoitukset muissa kuin tytär- ja osakkuusyhtiöissä.xls53 kt
41 Tilikauden jälkeiset tapahtumat.xls28,5 kt
Sampo Oyj:n tuloslaskelma.xls39,5 kt
Sampo Oyj:n tase.xls56 kt
Sampo Oyj:n rahavirtalaskelma.xls34,5 kt
Sampo Oyj:n tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot.xls35 kt
Sampo Oyj:n taseen vastaavia koskevat liitetiedot.xls50 kt
Sampo Oyj:n taseen vastattavia koskevat liitetiedot.xls44,5 kt
Sampo Oyj:n tuloveroja koskevat liitetiedot.xls39,5 kt
Sampo Oyj:n vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.xls31,5 kt
Sampo Oyj:n henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot.xls32 kt
Sampo Oyj:n osakeomistuksia koskevat liitetiedot.xls30 kt