Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Markkinariskit

Markkinariskeillä viitataan rahoitusvarojen ja -velkojen markkina-arvojen sekä vakuutusvelkojen markkinaehtoisten arvojen muutosten aiheuttamiin vaihteluihin yhtiön tuloksessa ja pääomassa.

Sijoitussalkkujen rahoitusvaroihin liittyvien markkinariskien analysointi on pääosin suoraviivaista. Riskien toteutuminen heijastuu läpinäkyvästi tuloslaskelmaan ja taseeseen, sillä Sampo-konsernissa sijoitusten arvostukset perustuvat markkinanoteerauksiin ja vain harvoin instrumenttien käsittely vaatii mallipohjaisten menetelmien soveltamista.

Yhtiö altistuu taseensa markkinaehtoiseen arvoon liittyvälle riskille, ALM-riskille, kun markkinamuuttujissa (kuten korot, inflaatio, valuuttakurssit ja osakekurssit) tapahtuvat muutokset vaikuttavat sijoitusten arvoon erisuuruisesti kuin mitä ne vaikuttavat vakuutusvelkojen markkinaehtoiseen arvoon. ALM-riski ei kuvastu kokonaisuudessaan taloudelliseen tulokseen, sillä vakuutusvelkojen diskonttauksessa ei käytetä markkinakorkoja tilinpäätöksessä. Vakuutusvelat diskontataan markkinakoroilla ja diskonttauksen vaikutus huomioidaan Sampo-konsernin taloudellisen pääoman mallissa kattavan markkinaehtoisen näkemyksen muodostamiseksi Sampo-konsernin riskeistä ja pääomituksesta. Sampo-konsernissa tasehallinnalla (ALM) hallitaan niitä taloudellisia riskejä, jotka johtuvat varojen ja velkojen eroavaisuuksista pääosin korkoherkkyyden, valuuttojen ja inflaation suhteen.