Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Lataa Excel          
           
Milj. e Liite 1-12/2012 1-12/2011
Vakuutusmaksutulo   5 413 5 050
Sijoitustoiminnan nettotuotot 967 260
Liiketoiminnan muut tuotot       35 32
           
Korvaukset   -3 540 -3 723
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos     -719 241
Henkilöstökulut     -588 -543
Liiketoiminnan muut kulut   -576 -548
           
Rahoituskulut     -75 -82
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista     700 541
           
Tilikauden voitto ennen veroja       1 616 1228
           
Verot -212 -189
           
Tilikauden voitto       1 404 1 038
           
Tilikauden muut laajan tuloksen erät      
Muuntoerot       48 6
Myytävissä olevat rahoitusvarat       509 -520
Rahavirtasuojaukset       -1 -2
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä       9 23
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot       -114 141
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä nettona verojen jälkeen       451 -352
           
TILIKAUDEN LAAJA TULOS       1 855 686
           
Tilikauden voitosta          
Emoyhtiön omistajien osuus       1 404 1 038
Määräysvallattomien osuus       - 0
Tilikauden laajasta tuloksesta          
Emoyhtiön omistajien osuus       1 855 686
Määräysvallattomien osuus       - 0
Osakekohtainen tulos (eur)     2,51 1,85