Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Konsernin liitetiedot

11 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Lataa Excel            
             
Vahinkovakuutustoiminta
             
Milj. e       2012
Koneet ja
kalusto
2011
Koneet ja
kalustot
1.1.            
Hankintameno         146 140
Kertyneet poistot         -131 -122
Kirjanpitoarvo 1.1.         16 19
             
Kirjanpitoarvo 1.1.         16 19
Lisäykset         9 7
Vähennykset         -2 -1
Poistot         -8 -9
Valuuttakurssierot         0 0
Kirjanpitoarvo 31.12.         16 16
             
31.12.            
Hankintameno         154 146
Kertyneet poistot         -138 -131
Kirjanpitoarvo 31.12.         16 16
             
             
Henkivakuutustoiminta
  2012 2011
Milj. e Maa-alueet
ja rakennuks.
Koneet ja
kalusto
Yhteensä Maa-alueet
ja rakennuks.
Koneet ja
kalusto
Yhteensä
1.1.            
Hankintameno 4 7 12 4 7 11
Kertyneet poistot 0 -5 -6 0 -5 -5
Kirjanpitoarvo 1.1. 4 2 6 4 2 5
             
Kirjanpitoarvo 1.1. 4 2 6 4 2 5
Lisäykset - 0 0 - 1 1
Poistot 0 0 -1 0 0 0
Kirjanpitoarvo 31.12. 4 2 5 4 2 6
             
31.12.            
Hankintameno 4 8 12 4 7 12
Kertyneet poistot -1 -6 -6 0 -5 -6
Kirjanpitoarvo 31.12. 4 2 5 4 2 6
             
             
Omistusyhteisö
  2012 2011
Milj. e Maa-alueet
ja rakennuks.
Koneet ja
kalusto
Yhteensä Maa-alueet
ja rakennuks.
Koneet ja
kalusto
Yhteensä
1.1.            
Hankintameno 2 5 7 2 5 7
Kertyneet poistot -1 -2 -3 -1 -1 -2
Kirjanpitoarvo 1.1. 1 3 4 1 4 5
             
Kirjanpitoarvo 1.1. 1 3 4 1 4 5
Lisäykset - 0 0 - 0 0
Poistot 0 0 0 0 0 0
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 3 4 1 3 4
             
31.12.            
Hankintameno 2 5 7 2 5 7
Kertyneet poistot -1 -2 -3 -1 -2 -3
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 3 4 1 3 4
             
Milj. e         2012 2011
Konserni yhteensä         26 26
             
Segmenttien tase-erä koneet ja kalusto sisältää atk-laitteet ja toimistokalusteet.