Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Konsernin liitetiedot

12 Sijoituskiinteistöt
Lataa Excel      
         
Vahinkovakuutustoiminta
         
Milj. e   2012 2011
  1.1.      
  Hankintameno   34 34
  Kertyneet poistot   -6 -6
  Kertyneet arvonalentumiset   -2 -2
  Kirjanpitoarvo 1.1.   26 26
         
  Kirjanpitoarvo 1.1.   26 26
  Vähennykset   0 0
  Poistot   -1 -1
  Arvonalentumistappiot   -1 0
  Arvonalentumistappioiden peruutukset   2 1
  Valuuttakurssierot   0 1
  Muut muutokset   1 -
  Kirjanpitoarvo 31.12.   27 26
         
  31.12.      
  Hankintameno   34 34
  Kertyneet poistot   -7 -6
  Kertyneet arvonalentumiset   0 -2
  Kirjanpitoarvo 31.12.   27 26
         
  Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä   3 3
         
Sijoitusomaisuuteen sisältyvät muulla sopimuksella vuokralle annetut kiinteistöt    
  Ei-purettavissa olevat vähimmäisvuokrat      
  - yhden vuoden kuluessa   2 1
  - yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua   1 1
  - yli viiden vuoden kuluttua   0 -
  Yhteensä   3 1
         
  Kiinteistökulut      
  - välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka ovat kerryttäneet vuokratuottoa kaudella   -2 -2
  - välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka eivät ole kerryttäneet vuokratuottoa kaudella   -1 -1
  Yhteensä   -3 -3
         
  Vahinkovakuutuksen sijoituskiinteistöjen käypä arvo 31.12. 30 23
         
         
Henkivakuutustoiminta
         
Milj. e   2012 2011
  1.1.      
  Hankintameno   150 152
  Kertyneet poistot   -42 -39
  Kertyneet arvonalentumiset   -16 -16
  Kirjanpitoarvo 1.1.   92 96
         
  Kirjanpitoarvo 1.1.   92 96
  Lisäykset   8 2
  Vähennykset   0 -4
  Poistot   -3 -3
  Arvonalentumistappiot   -2 0
  Kirjanpitoarvo 31.12.   95 92
         
  31.12.      
  Hankintameno   158 150
  Kertyneet poistot   -45 -42
  Kertyneet arvonalentumiset   -17 -16
  Kirjanpitoarvo 31.12.   95 92
         
  Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä   15 15
         
Sijoitusomaisuuteen sisältyvät muulla sopimuksella vuokralle annetut kiinteistöt    
  Ei-purettavissa olevat vähimmäisvuokrat      
  - yhden vuoden kuluessa   6 7
  - yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua   11 10
  - yli viiden vuoden kuluttua   3 5
  Yhteensä   20 22
         
  Kaudella tuloutetut muuttuvat vuokrat yhteensä   0 0
         
  Kiinteistökulut      
  - välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka ovat kerryttäneet vuokratuottoa kaudella   -8 -8
  - välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka eivät ole kerryttäneet vuokratuottoa kaudella   -1 -1
  Yhteensä   -8 -9
         
  Henkivakuutuksen sijoituskiinteistöjen käypä arvo 31.12. 112 105
         
         
Omistusyhteisö
         
Milj. e   2012 2011
  1.1.      
  Hankintameno   4 4
  Kertyneet poistot   0 0
  Kertyneet arvonalentumiset   0 0
  Kirjanpitoarvo 1.1.   4 4
         
  Kirjanpitoarvo 1.1.   4 4
  Vähennykset   0 -
  Kirjanpitoarvo 31.12.   4 4
         
  31.12.      
  Hankintameno   4 4
  Kertyneet poistot   0 0
  Kertyneet arvonalentumiset   0 0
  Kirjanpitoarvo 31.12.   4 4
         
  Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä   0 0
         
  Omistusyhteisön sijoituskiinteistöjen käypä arvo 31.12. 4 4
         
  Eliminoinnit   -4 -4
         
Milj. e   2012 2011
Konserni yhteensä   122 118
         
Konsernin sijoituskiinteistöjen käyvät arvot arvioitu kokonaisuudessaan itse markkinoilta saadun vertailuaineiston perusteella.
         
Segmenttien sijoituskiinteistöjen tilat vuokrataan markkinaehtoisilla, peruuttamattomilla vuokrasopimuksilla. Vuokrasopimusten pituudet vaihtelevat toistaiseksi voimassa olevista monivuotisiin sopimuksiin.