Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Konsernin liitetiedot

14 Sijoitukset osakkuusyrityksissä
Lataa Excel            
               
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt osakkuusyhtiöt 31.12.2012
               
Milj. e            
Nimi Kirjanpito-
arvo
Käypä
arvo*)
Omistus-
osuus %
Varat / Velat Liike-
vaihto
Voitto/
tappio
  Nordea Bank Abp 6 687 6 226 21,25 677 420 /
649 204
10 236 3 126
  Topdanmark A/S 352 512 25,44 8 291 /
7 612
1 253 178
  Autovahinkokeskus Oy 3   35,54 9 / 1 8 1
  Consulting AB Lennemark & Andersson 1   21,98 16 /1 16 1
  Urzus Group AS 3   28,57 4 / -6 4 -6
  Svithun Assuranse AS (Norway) 1   33 2 / 0 2 0
  Watercircles Skandinavia AS (Norway) 2   27,68 3 / -4 3 -4
               
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt osakkuusyhtiöt 31.12.2011
               
Milj. e            
Nimi Kirjanpito-
arvo
Käypä
arvo*)
Omistus-
osuus %
Varat / Velat Liike-
vaihto
Voitto/
tappio
  Nordea Bank Abp 6 253 5 141 21,26 716 204 /
690 084
9 501 2 634
  Topdanmark A/S 329 379 23,59 8 033 /
7 397
1 106 93
  Autovahinkokeskus Oy 3   35,54 9 / 1 7 1
               
Muut osakkuusyhtiöt **)
               
Milj. e            
Nimi       Varat /
Velat
Liike-
vaihto
Voitto/
tappio
  Consulting AB Lennemark & Andersson       11 / 7 15 1
  Urzus Group AS       10 / 3 5 -1
  Besure Forsikring Skandinavia AS       3 / 0 0 -1
               
*) Julkisen hintanoteerauksen mukainen arvo
**) Jätetty yhdistelemättä, koska yhdistelemisellä ei ole olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.
               
               
Muutokset sijoituksissa osakkuusyrityksiin
               
Milj. e         2012 2011
  Osuudet 1.1.         6 593 5 699
  Osuus kauden tuloksesta         700 540
  Lisäykset         3 583
  Vähennykset         -224 -250
  Muutokset osakkuusyrityksen omassa pääomassa         -21 18
  Muuntoerot         -1 2
  Osuudet 31.12.         7 049 6 593
               
Osakkuusyritysten kirjanpitoarvoon sisältyy liikearvoa 1 100 milj. e (1 094), josta Nordean osuus 978 milj. e (976).
               
Sammon omistus Nordeassa
               
Nordea on kansainvälinen pankki, jolla on johtava asema suuryrityspalveluissa sekä vähittäispankki- ja private banking -toiminnassa. Nordealla on noin 1 400 konttoria, puhelinpalvelu kaikissa Pohjoismaissa sekä verkkopankki. Konsernilla on myös Pohjoismaiden ja Itämeren alueen laajin jakeluverkosto, johon kuuluu yli 260 konttoria Venäjällä, Puolassa, Liettuassa, Latviassa ja Virossa.
   
Nordea on yhdistelty Sammon konsernitilinpäätökseen osakkuusyrityksenä 31.12.2009 alkaen, jolloin omistusosuus oli 20,05 %. Tilikaudella 2012 omistusosuus oli 21,25 %:ia ja hankintaan sisältyvä liikearvo 978 milj. e.
   
               
Sammon osuus Nordean tuloksesta jakautui seuraavasti 31.12.2012:
               
Milj. e           2012
  Osuus Nordean tilikauden tuloksesta           664
  Poisto asiakassuhteista           -35
  Laskennallisen veron muutos (sis. Ruotsin veroprosentin alenemisen 22 %:iin vaikutuksen laskennalliseen verovelkaan)   25
Osuus osakkuusyhtiön voitosta           653
               
Vuoden 2012 lopussa Nordean markkina-arvo alitti sen kirjanpitoarvon Sampo-konsernissa. Tästä johtuen Sampo toteutti IAS 36 Omaisuuden arvonalentuminen -standardin mukaisen arvonalentumistestauksen, jossa Nordeasta kerrytettävissä olevaa rahamäärää verrattiin sen kirjanpitoarvoon Sampo-konsernissa. Kerrytettävissä oleva rahamäärä määritettiin käyttäen diskontattua rahavirtamallia, jossa rahavirrat pohjautuivat Nordeasta saatavaan julkiseen informaatioon sekä Sammon niistä tekemiin arvioihin Nordean tulevaisuudesta. Testauksen perusteella kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittti Nordean kirjanpitoarvon, eikä omistuksesta kirjattu arvonalentumista.