Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Konsernin liitetiedot

20 Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset
Lataa Excel      
         
Henkivakuutustoiminta
         
Milj. e   2012 2011
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat      
  Saamistodistukset      
  Valtioiden liikkeeseenlaskemat   34 32
  Pankkien liikkeeseenlaskemat sijoitustodistukset   207 137
  Muut saamistodistukset   585 401
  Yhteensä   826 570
         
  Osakkeet ja osuudet      
  Listatut   2 702 2 181
  Muut   9 8
  Osakkeet ja osuudet yhteensä   2 711 2 190
         
Lainat ja muut saamiset   281 291
         
Muut rahoitusvarat   16 2
         
Henkivakuutustoiminnan sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset yhteensä 3 834 3 053
         
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevien osakkeiden ja osuuksien alkuperäinen hankintameno on 2 460 milj. euroa (2 157) ja saamistodistusten 776 milj. eur (556).