Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Konsernin liitetiedot

21 Laskennalliset verosaamiset ja verovelat
Lataa Excel            
               
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2012 aikana
Milj. e   1.1. Laajaan
tulokseen
kirjatut
erät
Omaan
pääomaan
kirjatut
erät
Muunto-
erot
31.12.
Laskennalliset verosaamiset          
  Vahvistetut tappiot   19 0 0 0 18
  Käyvän arvon muutokset   0 0 0 0 0
  Eläkevelvoitteet   37 -7 0 1 31
  Muut vähennyskelpoiset tilapäiset erot   29 -28 2 2 5
Yhteensä   85 -36 2 3 54
               
  Laskennallisten verojen netotus           -10
               
Laskennalliset verosaamiset taseessa           44
               
Laskennalliset verovelat            
  Varaukset ja tilinpäätössiirrot   356 -29 0 11 337
  Käyvän arvon muutokset   107 -2 92 -1 197
  Muut veronalaiset tilapäiset erot   28 -10 0 1 18
Yhteensä   491 -41 92 10 552
               
  Laskennallisten verojen netotus           -10
               
Laskennalliset verovelat taseessa           542
               
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2011 aikana
Milj. e   1.1. Laajaan
tulokseen
kirjatut
erät
Omaan
pääomaan
kirjatut
erät
Muunto-
erot
31.12.
Laskennalliset verosaamiset            
  Vahvistetut tappiot   20 0 -2 0 19
  Käyvän arvon muutokset   0 0 0 0 0
  Eläkevelvoitteet   38 -2 0 0 37
  Muut vähennyskelpoiset tilapäiset erot   16 -1 0 0 15
Yhteensä   75 -3 -2 0 71
               
  Laskennallisten verojen netotus           -7
               
Laskennalliset verosaamiset taseessa           64
               
Laskennalliset verovelat            
  Varaukset ja tilinpäätössiirrot   377 -22 0 1 356
  Käyvän arvon muutokset   249 -2 -141 0 107
  Muut veronalaiset tilapäiset erot   20 -2 0 0 18
Yhteensä   647 -27 -141 2 481
               
  Laskennallisten verojen netotus           -7
               
Laskennalliset verovelat taseessa           474
               
Sampo Oyj:ssä on jätetty kirjaamatta laskennallisia verosaamisia käyttämättömistä verotuksellisista tappioista noin 22 milj. euroa. Ensimmäiset tappiot vanhenevat vuonna 2021.
               
Henkivakuutustoiminnassa on jätetty kirjaamatta laskennallisia verosaamisia käyttämättömistä verotuksellisista tappioista noin 4 milj. euroa.