Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Konsernin liitetiedot

22 Verot
Lataa Excel    
       
Milj. e 2012 2011
       
Tulos ennen veroja 1 616 1 228
       
Verot laskettuna emoyhtiön verokannalla -396 -319
Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat -11 0
Verovapaat tulot 4 69
Vähennyskelvottomat kulut -4 -4
Konserniyhdistelyt ja eliminoinnit 183 73
Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset verotuksellisista tappioista -6 -17
Verokannan muutokset 16 7
Verot aikaisemmilta tilikausilta 1 2
Konsernin verot yhteensä -212 -189