Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Konsernin liitetiedot

23 Tulosvaikutteisesti kirjatut laajan tuloksen muut erät
Lataa Excel    
       
Milj. e 2012 2011
Muut laajan tuloksen erät:    
Muuntoerot 48 6
Myytävissä olevat rahoitusvarat    
  Tilikauden voitot/tappiot 540 -559
  Luokittelun muutoksista johtuvat oikaisut -31 40
Rahavirtasuojaukset    
  Tilikauden voitot/tappiot -1 -2
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä 9 23
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -114 141
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 451 -352