Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Konsernin liitetiedot

25 Muut varat
Lataa Excel      
         
Vahinkovakuutustoiminta
         
Milj. e   2012 2011
  Korot   126 131
  Saamiset ensivakuutustoiminnasta   1 098 1 014
  Saamiset jälleenvakuutustoiminnasta   79 67
  Kauppahintasaamiset   3 2
  Vakuutusten aktivoidut hankintamenot 1)   172 157
  Potilasvakuutuksiin liittyvät varat   56 55
  Muut   57 54
Vahinkovakuutustoiminnan muut varat yhteensä   1 592 1 479
         
Muista varoista pitkäaikaisten osuus on 55 milj. euroa (57).
         
Erä Muut koostuu mm. vuokratalletuksista, palkka- ja matkaennakoista sekä haltuun otetuista vahinkotavaroista.
         
1) Vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutos tilikaudella
         
Milj. e   2012 2011
  1.1.   157 139
  Nettomuutos tilikauden aikana   10 17
  Valuuttakurssierot   5 1
  31.12.   172 157
         
Henkivakuutustoiminta
         
Milj. e   2012 2011
  Korot   45 54
  Saamiset vakuutuksenottajilta   6 5
  Saamiset jälleenvakuutustoiminnasta   0 0
  Kauppahintasaamiset   6 5
  Verot   19 0
  Johdannaiskaupan vakuudet   6 40
  Muut   27 29
Henkivakuutustoiminnan muut varat yhteensä   109 133
         
Erä Muut koostuu mm. etukäteen maksetuista eläkkeistä ja saamisista yhteistoimintayhtiöiltä.
         
Omistusyhteisö
         
Milj. e   2012 2011
  Korot   36 51
  Muut   5 8
Omistusyhteisön muut varat yhteensä   41 59
         
Erä Muut sisältää mm. omaisuudenhoidon palveluveloitussaamiset.    
         
Segmenttien väliset eliminoinnit   -13 -12
         
Milj. e   2012 2011
Konserni yhteensä   1 729 1 659