Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Konsernin liitetiedot

30 Varaukset
Lataa Excel        
           
Vahinkovakuutustoiminta
           
Milj. e       2012
  Varaukset 1.1.2012       37
  Valuuttakurssierot       2
  Varausten lisäykset       26
  Varauksista tilikaudella käytetty määrä       -7
  Käyttämättömien varausten peruutukset       -3
  Varaukset 31.12.2012       56
           
  Varaukset enintään 1 vuosi       49
  Varaukset yli 1 vuosi       7
  Yhteensä       56
           
Tehokkaiden hallinto- ja korvauskäsittelyprosessien kehitys ja muutokset jakelukanavien rakenteessa aiheuttavat kaikkia liiketoiminta-alueita koskevia organisaatiomuutoksia. Varaus koostuu pääasiassa varoista, jotka on tarkoitettu tulevien kustannusten kattamiseen tällaisista joko jo toteutetuista tai suunnitteilla olevista organisaatiomuutoksista.