Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Konsernin liitetiedot

32 Muut velat
Lataa Excel    
       
Vahinkovakuutustoiminta
       
Milj. e 2012 2011
  Velat ensivakuutustoiminnasta 149 163
  Velat jälleenvakuutustoiminnasta 103 69
  Potilasvakuutuksiin liittyvät velat 55 54
  Verovelat 176 105
  Siirtovelat 199 177
  Muut 125 127
Vahinkovakuutustoiminnan muut velat yhteensä 807 695
       
Muista veloista pitkäaikaisten osuus on 45 milj. euroa (57).
       
Erä Muut sisältää mm. ennakonpidätysvelat sekä velat tapaturmavakuutuksen ja eläke-etuuksien perusteella maksettavista sosiaalikuluista, vakuutusmaksuverot sekä muut siirtovelat.
       
Henkivakuutustoiminta
       
Milj. e 2012 2011
  Korot 9 9
  Verot 0 7
  Velat ensivakuutustoiminnasta 6 6
  Velat jälleenvakuutustoiminnasta 5 5
  Kauppahintavelat 4 2
  Saadut vakuudet 122 88
  Muut 32 35
Henkivakuutustoiminnan muut velat yhteensä 177 151
       
Erä Saadut vakuudet sisältää johdannaiskaupasta ja osakelainauksesta syntyvän vakuusvaatimuksen vakuudeksi hyväksyttävät varat. Erä Muut sisältää mm. ennakonpidätys- ja sosiaaliturvamaksuvelat, ostovelat sekä velat yhteistoimintayhtiöille.
       
Omistusyhteisö
       
Milj. e 2012 2011
  Korot 34 52
  Johdannaiskaupan vakuudet 78 43
  Osingonjakovelka 24 21
  Muut 16 10
Omistusyhteisön muut velat yhteensä 152 126
       
Erä Muut sisältää mm. kannustinjärjestelmiin ja suoritepalkkioihin liittyvät varaukset.    
       
Segmenttien väliset eliminoinnit -13 -12
       
Milj. e 2012 2011
Konserni yhteensä 1 123 960