Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Konsernin liitetiedot

35 Lähipiiritiedot        
Lataa Excel        
         
Johtoon kuuluvat avainhenkilöt
         
Sampo-konsernin johtoon kuuluvia avainhenkilöitä ovat Sampo Oyj:n hallituksen jäsenet ja Sampo-konsernin johtoryhmä.
         
Johtoon kuuluville avainhenkilöille maksettu kompensaatio
         
Milj. e     2012 2011
Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet   6 6
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet   3 2
Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet   6 3
Yhteensä   16 10
         
Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet sisältävät tilikaudelle kirjatut palkat ja tulospalkkiot sosiaaliturvamaksuineen.
         
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet sisältävät TyEL-perusvakuutuksen perusteella tilikaudelle kirjatut maksut sekä vapaaehtoiset lisäeläkemaksut.
         
Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet sisältävät johdon ja asiantuntijoiden pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien perusteella tilikaudelle kirjatut palkkiot (kts. liite 36).
         
Johtoon kuuluvien avainhenkilöiden lähipiiriliiketoimet
         
Johtoon kuuluvilla avainhenkilöillä ei ole lainoja konserniyhtiöiltä.
         
Osakkuusyhtiöt
         
Lähipiirisaamiset ja -velat/osakkuusyhtiö Nordea
         
Milj. e     2012 2011
Varat     1 074 1 913
Velat     122 165
         
Konsernin saamiset Nordealta koostuvat pääosin pitkistä joukkovelkakirjasijoituksista sekä talletuksista. Lisäksi konsernilla on useita voimassaolevia johdannaissopimuksia liittyen konsernin sijoitusten ja velkojen riskienhallintaan.