Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Konsernin liitetiedot

39 Sijoitukset tytäryhtiöissä
Lataa Excel      
       
Nimi     Konsernin
omistus-
osuus %
Kirjanpito-
arvo
         
Vahinkovakuutustoiminta      
If Skadeförsäkring Holding Abp   100 1 886
If Skadeförsäkring Ab   100 1 408
If Vahinkovakutuusyhtiö Oy   100 517
If P&C Insurance AS   100 52
AS If Kinnisvarahaldus     100 0
CJSC If Insurance   100 10
If Livförsäkring Ab   100 8
         
Henkivakuutustoiminta      
Henkivakuutusosakeyhtiö Mandatum   100 484
Mandatum Life Insurance Baltic SE   100 11
         
Muu toiminta      
If IT Services A/S   100 0
Riskienhallinta Oy   100 0
Sampo Capital Oy   100 1
         
Ei sisällä konsernitilinpäätökseen yhdisteltyjä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöitä.