Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Konsernin liitetiedot

1 Vakuutusmaksutulo
Lataa Excel      
         
Vahinkovakuutustoiminta
         
Milj. e   2012 2011
Vakuutussopimuksista      
  Vakuutusmaksutulo, ensivakuutus   4 590 4 324
  Vakuutusmaksutulo, jälleenvakuutus   109 90
  Vakuutusmaksutulo yhteensä, brutto   4 698 4 414
  Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksutulosta   -258 -213
  Vakuutusmaksutulo yhteensä, netto   4 441 4 201
         
  Vakuutusmaksuvastuun muutos   -79 -106
  Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksuvastuun muutoksesta   1 -1
  Vakuutusmaksuvastuun muutos, netto   -78 -107
         
Vahinkovakuutustoiminnan vakuutusmaksutuotot yhteensä, netto   4 363 4 094
         
Henkivakuutustoiminta
         
Milj. e   2012 2011
Vakuutussopimuksista      
  Vakuutussopimukset   591 541
  Jälleenvakuutussopimukset   2 2
  Vakuutusmaksutulo yhteensä, brutto   593 544
  Jälleenvakuuttajien osuus   -5 -5
  Vakuutusmaksutulo yhteensä, netto   588 538
  Sijoitussopimukset   389 311
Henkivakuutustoiminnan vakuutusmaksutulo yhteensä ¹)   977 849
         
Konserni yhteensä   5 418 5 050
¹) Vakuutusmaksuvastuun muutos esitetään liitteessä no 4, "Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos".
         
Henkivakuutustoiminnan vakuutusmaksutulon jakautuminen
         
Milj. e   2012 2011
Vakuutussopimuksista      
  Vakuutusmaksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä   168 201
  Vakuutusmaksutulo unit-linked vakuutussopimuksista 421 339
  Vakuutusmaksutulo muista sopimuksista   1 1
  Yhteensä   591 541
         
Jälleenvakuutussopimukset   2 2
         
Sijoitussopimuksista      
  Maksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä   0 1
  Maksutulo unit-linked sopimuksista   389 310
  Yhteensä   389 311
         
Vakuutus- ja sijoitussopimukset yhteensä   983 854
         
Jälleenvakuuttajien osuus   -5 -5
         
Vakuutusmaksutulo yhteensä   977 849
         
Kerta- ja jatkuvat vakuutusmaksut ensivakuutuksesta    
  Jatkuvat vakuutusmaksut, vakuutussopimukset   381 360
  Kertamaksut, vakuutussopimukset   210 186
  Kertamaksut, sijoitussopimukset   389 307
  Yhteensä   981 852