Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Konsernin liitetiedot

10 Rahoitusvarat ja -velat
Lataa Excel          
             
Rahoitusvarat ja –velat on luokiteltu IAS 39.9 mukaisiin kategorioihin. Taulukossa on esitetty myös rahoitusvaroihin ja –velkoihin liittyvät korkotuotot ja –kulut, tuloslaskelmaan kirjatut realisoituneet ja realisoitumattomat voitot ja tappiot, arvonalentumistappiot sekä osinkotuotot. Taulukon rahoitusvarat sisältää tase-erät Rahoitusvarat sekä Käteiset varat.
             
    2012
Milj. e Kp-arvo Korkotuotot/
Korkokulut
Voitot/
tappiot
Arvonal.
tappiot
Osinkotuotot
             
RAHOITUSVARAT          
             
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
  Johdannaissopimukset 168 2 32 - -
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat 70 6 3 - 0
             
  Lainat ja muut saamiset 1 142 19 0 - -
             
  Myytävissä olevat rahoitusvarat 16 511 526 75 -62 112
             
Konsernin rahoitusvarat yhteensä 17 891 554 111 -62 112
             
RAHOITUSVELAT          
             
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
  Johdannaissopimukset 62 - -    
             
  Muut rahoitusvelat 2 316 -85 10    
             
Konsernin rahoitusvelat yhteensä 2 378 -85 10    
             
    2011
Milj. e Kp-arvo Korkotuotot/
Korkokulut
Voitot/
tappiot
Arvonal.
tappiot
Osinkotuotot
             
RAHOITUSVARAT          
             
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
  Johdannaissopimukset 179 24 -54 - -
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat 206 10 0 - 1
             
  Lainat ja muut saamiset 679 25 -3 - -
             
  Myytävissä olevat rahoitusvarat 16 254 531 219 -236 93
             
Konsernin rahoitusvarat yhteensä 17 318 591 162 -236 94
             
RAHOITUSVELAT          
             
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
  Johdannaissopimukset 283 - -    
             
  Muut rahoitusvelat 2 486 -83 1    
             
Konsernin rahoitusvelat yhteensä 2 768 -83 1