Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Konsernin liitetiedot

4 Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos
Lataa Excel    
       
Vahinkovakuutustoiminta
       
Milj. e 2012 2011
       
Vakuutusmaksuvastuun muutos -79 -106
Jälleenvakuuttajien osuus 1 -1
Vahinkovakuutustoiminnan vakuutusmaksuvastuun
muutos, netto
-78 -107
       
Henkivakuutustoiminta
       
Milj. e 2012 2011
Vakuutussopimukset    
  Henkivakuutus    
  Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon 47 38
  Muut sopimukset 0 0
  Sijoitussidonnaiset sopimukset -214 117
  Yhteensä -167 155
       
  Eläkevakuutus    
  Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon 83 221
  Sijoitussidonnaiset sopimukset -229 52
  Yhteensä -146 273
       
Jälleenvakuutussopimukset 0 0
       
Vakuutussopimukset yhteensä -313 428
       
Jälleenvakuuttajien osuus 0 0
       
Vakuutussopimukset yhteensä, netto -313 428
       
Sijoitussopimukset    
  Kapitalisaatiosopimukset    
  Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon 1 15
  Sijoitussidonnaiset sopimukset -330 -95
  Sijoitussopimukset yhteensä -329 -80
       
Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos
yhteensä, brutto
-642 348
       
Henkivakuutustoiminnan vakuutus- ja sijoitussopimusten
velkojen muutos yhteensä, netto
-642 348
       
Konserni yhteensä -720 241