Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Konsernin liitetiedot

5 Henkilöstökulut
Lataa Excel      
         
Vahinkovakuutustoiminta
         
Milj. e   2012 2011
Henkilöstökulut      
  Palkat ja palkkiot   -381 -356
  Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut   -16 -5
  Eläkekulut      
  - maksupohjaiset järjestelyt   -37 -46
  - etuuspohjaiset järjestelyt (liitetieto 31)   -19 -19
  Muut henkilösivukulut   -75 -68
Vahinkovakuutustoiminnan henkilöstökulut yhteensä   -527 -494
         
Henkivakuutustoiminta
         
Milj. e   2012 2011
Henkilöstökulut      
  Palkat ja palkkiot   -31 -30
  Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut   -3 -1
  Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt   -5 -5
  Muut henkilösivukulut   -2 -2
Henkivakuutustoiminnan henkilöstökulut yhteensä   -42 -38
         
Omistusyhteisö
         
Milj. e   2012 2011
Henkilöstökulut      
  Palkat ja palkkiot   -8 -8
  Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut   -7 -2
  Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt   -3 -1
  Muut henkilösivukulut   -1 -1
Omistusyhteisön henkilöstökulut yhteensä   -18 -11
         
Milj. e   2012 2011
Konserni yhteensä   -588 -543
         
Lisätiedot osakeperusteisista maksuista esitetään liitetiedossa 36 Kannustinjärjestelmät.