Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Konsernin liitetiedot

6 Liiketoiminnan muut kulut
Lataa Excel    
       
Vahinkovakuutustoiminta
       
Milj. e 2012 2011
  Tietohallintokulut -99 -100
  Muut henkilöstökulut -17 -17
  Markkinointikulut -45 -44
  Poistot -9 -11
  Vuokrat -53 -50
  Vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutos 10 17
  Ensivakuutuksen palkkiot -184 -174
  Annetun jälleenvakuutuksen palkkiot 19 16
  Muut -144 -133
Vahinkovakuutustoiminnan liiketoiminnan muut kulut yhteensä -521 -497
       
       
Henkivakuutustoiminta
       
Milj. e 2012 2011
  Tietohallintokulut -14 -14
  Muut henkilöstökulut -2 -2
  Markkinointikulut -4 -3
  Poistot -4 -4
  Vuokrat -3 -3
  Ensivakuutuksen palkkiot -8 -7
  Tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot -1 -1
  Annetun jälleenvakuutuksen palkkiot 1 1
  Muut -24 -20
Henkivakuutustoiminnan liiketoiminnan muut kulut yhteensä -58 -53
       
Vahinko- ja henkivakuutustoiminnan erä Muut sisältää mm. kulut viestinnästä, ulkopuolisista palveluista sekä muista hallintokuluista.
       
Omistusyhteisö
       
Milj. e 2012 2011
  Tietohallintokulut 0 -1
  Muut henkilöstökulut 0 0
  Markkinointikulut -1 -1
  Poistot 0 0
  Vuokrat -1 -1
  Muut -9 -9
Omistusyhteisön liiketoiminnan muut kulut yhteensä -13 -13
       
Omistusyhteisön erä Muut muodostuu mm. konsulttipalkkioista sekä vuokra- ja muista hallintokuluista.    
       
Segmenttien väliset eliminoinnit 16 15
       
Milj. e 2012 2011
Konserni yhteensä -576 -548