Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Konsernin liitetiedot

7 Vahinkovakuutustoiminnan tulosanalyysi
Lataa Excel      
         
Milj. e   2012 2011
         
Vakuutusmaksutuotot   4 363 4 094
Korvauskulut   -3 146 -3 058
Liikekulut   -748 -707
Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut   3 4
Vakuutustoimintaan kohdistettu sijoitustoiminnan nettotuotto   89 124
Vakuutustekninen kate   560 457
Sijoitustoiminnan nettotuotto   397 353
Sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden siirto   -146 -181
Muut tuotot ja kulut   46 7
Liikevoitto   858 636
         
Erittely tuloslaskelmaeriin sisältyvistä toimintokohtaisista liikekuluista
         
Milj. e   2012 2011
  Korvausten hoitokulut (korvauskulut)   -271 -257
  Vakuutusten hankintamenot (liikekulut)   -534 -491
  Vakuutustoiminnan hallintokulut (liikekulut)   -244 -248
  Muuhun vakuutustekniseen toimintaan liittyvät hallintokulut (muut vakuutustekniset kulut)   -30 -27
  Sijoitusten hoitokulut (sijoitustoiminnan kulut)   -11 -9
  Yhteensä   -1 089 -1 032