Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Konsernin liitetiedot

8 Vahinkovakuutustoiminnan vakuutuslajiryhmäkohtainen tulos
Lataa Excel            
               
Milj. e Tapaturma
ja sairaus
Moottoriajo-
neuvovastuu
Moottori-
ajoneuvot,
muut luokat
Meri, lento ja
tavarankuljetus
Palo- ja
muu omai-
suusvahinko
Vastuu Luotto ja
takaus
Vakuutusmaksutulo vakuutussopimuksista yhteensä, brutto
2012 738 693 1 291 150 1 366 203 3
2011 669 681 1 207 139 1 287 198 3
Vakuutusmaksutuotot vakuutussopimuksista yhteensä, brutto
2012 720 694 1 249 148 1 352 203 2
2011 655 679 1 142 138 1 267 188 3
Korvauskulut, brutto 1)      
2012 -477 -499 -911 -66 -1 006 -96 -1
2011 -449 -521 -852 -65 -998 -100 -1
Liikekulut, brutto 2)          
2012 -125 -144 -191 -26 -208 -31 0
2011 -121 -135 -183 -25 -190 -30 0
Jälleenvakuutustoiminnan tulos      
2012 -18 5 -2 -25 -70 -34 0
2011 -11 -1 -1 -15 -40 -19 -
Vakuutustekninen tulos        
2012 100 56 145 31 68 42 1
2011 75 22 107 33 40 39 2
               
Milj. e   Oikeus-
turva
Muut Ensivakuutus
yhteensä
Jälleen-
vakuutus
Eliminoinnit Yhteensä
               
Vakuutusmaksutulo vakuutussopimuksista yhteensä, brutto
2012   34 117 4 596 109 -6 4 698
2011   32 115 4 329 90 -5 4 414
Vakuutusmaksutuotot vakuutussopimuksista yhteensä, brutto
2012   34 116 4 519 106 -6 4 619
2011   31 116 4 219 94 -5 4 308
Korvauskulut, brutto 1)        
2012   -24 -170 -3 250 -100 0 -3 350
2011   -19 -165 -3 169 -26 -1 -3 196
Liikekulut, brutto 2)  
2012   -6 -10 -742 -26 3 -764
2011   -6 -12 -702 -22 6 -718
Jälleenvakuutustoiminnan tulos      
2012   0 99 -46 7 6 -34
2011   - 27 -60 -7 6 -61
Vakuutustekninen tulos      
2012   3 35 481 -13 3 472
2011   6 -35 288 39 6 333
               
1) Korvauskuluihin kohdistettu toimintokohtaisia liikekuluja 271 milj. euroa (257).
2) Liikekuluihin sisältyy muita vakuutusteknisiä tuottoja 33 milj. euroa (31) ja muita vakuutusteknisiä kuluja 30 milj. euroa (27).