Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Sampo Oyj:n liitetiedot

Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot
Lataa Excel      
         
22 Henkilöstön lukumäärä
         
         
Milj. e     2012
Tilikautena
keskimäärin
2011
Tilikautena
keskimäärin
Kokoaikainen henkilöstö   51 52
Osa-aikainen henkilöstö   2 2
Määräaikainen henkilöstö   3 2
Yhteensä   55 56
         
         
23 Johdon palkat ja palkkiot
         
         
      2012
              
2011
(tuhatta euroa)
Konsernijohtaja Kari Stadigh   2 454 1 566
         
Hallituksen jäsenet        
Björn Wahlroos     160 160
Anne Brunila     80 80
Adine Grate Axén     80 80
Mattila Veli-Matti     80 80
Eira Palin-Lehtonen     80 80
Jukka Pekkarinen     80 80
Per Arthur Sørlie     80 -
Christoffer Taxell     80 80
Matti Vuoria     100 100
         
Eläkesitoumukset
Konsernijohtajan eläkeikä on 60 vuotta, jolloin eläke-etuus on 60 % eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta.