Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Sampo Oyj:n liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
Lataa Excel            
               
6 Aineettomat hyödykkeet
               
        2012 2011
Milj. e     Informaatio-
teknologia
Muut
hyödykkeet
Informaatio-
teknologia
Muut
hyödykkeet
Hankintameno tilikauden alussa     3 2 3 2
Kertyneet poistot tilikauden alussa   -3 -2 -3 -2
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot   - 0 - 0
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 0 0 0 1
               
               
7 Aineelliset hyödykkeet
               
        2012 2011
Milj. e     Rakennuk-
set ja
rakennelmat
Muut
aineelliset
hyödykkeet
Rakennuk-
set ja
rakennelmat
Muut
aineelliset
hyödykkeet
Hankintameno tilikauden alussa     1 4 1 4
Lisäykset     - 0 - -
Vähennykset     - 0 - 0
Siirrot erien välillä     - - - -
Kertyneet poistot tilikauden alussa   - -1 - -1
  joista vähennysten kertyneet poistot - - - 0
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot   0 0 0 0
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa   1 3 1 3
               
               
8 Saamiset saman konsernin yrityksiltä
               
Milj. e         2012 2011
Hankintameno tilikauden alussa   223 145
Lisäykset         13 109
Vähennykset         -11 -32
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa   225 223
               
Saamiset ovat tytäryhtiöiden liikkeeseenlaskemia pääomalainoja. Lisätietoja konsernin liitetiedossa nro 29 Rahoitusvelat.
               
               
9 Osuudet omistusyhteysyrityksissä
               
Milj. e         2012 2011
Hankintameno tilikauden alussa   5 557 5 304
Lisäykset         - 254
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa   5 557 5 557
               
               
10 Muut osakkeet ja osuudet
               
    2012 Arvonmuutokset 2011 Arvonmuutokset
Milj. e Käypä arvo Tulokseen
kirjatut
Käyvän
arvon
rahastoon
kirjatut
Käypä arvo Tulokseen
kirjatut
Käyvän
arvon
rahastoon
kirjatut
Myytävissä olevat osakkeet 24 2 0 34 3 5
               
               
Kiinteistöosakkeiden muutoslaskelma
               
Milj. e         2012 2011
Hankintameno tilikauden alussa       4 4
Vähennykset         0 -
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa       4 4
               
Jälleenhankintahinnan ja kirjanpitoarvon erotus 0 0
               
               
11 Sijoitusten muut saamiset
               
    2012 Arvonmuutokset 2011 Arvonmuutokset
Milj. e Käypä arvo Tulokseen
kirjatut
Käyvän
arvon
rahastoon
kirjatut
Käypä arvo Tulokseen
kirjatut
Käyvän
arvon
rahastoon
kirjatut
Markkinaraha 350 2 1 484 0 1
Joukkovelkakirjalainat 0 0 2 0 - 0
Yhteensä 350 2 3 484 0 1
               
               
12 Muut saamiset
               
Milj. e         2012 2011
Kauppahintasaamiset         0 4
Johdannaiset         7 4
Muut         4 4
Yhteensä         11 12
               
               
13 Siirtosaamiset
               
Milj. e         2012 2011
Siirtyvät korot         36 51
Johdannaiset         52 24
Muut         1 0
Yhteensä         89 76