Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Sampo Oyj:n liitetiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
Lataa Excel    
       
1 Liiketoiminnan muut tuotot
       
Milj. e 2012 2011
Tuotot kiinteistöomaisuudesta 0 0
Muut tuotot 15 15
Yhteensä 15 15
       
       
2 Poistot ja arvonalentumiset
       
Milj. e 2012 2011
Suunnitelman mukaiset poistot    
Aineellisista hyödykkeistä 0 0
Aineettomista hyödykkeistä 0 0
Yhteensä 0 0
       
       
3 Liiketoiminnan muut kulut
       
Milj. e 2012 2011
Vuokrakulut -1 -1
Kulut kiinteistöomaisuudesta 0 0
Muut kulut -12 -12
Yhteensä -13 -13
       
Erä Muut kulut sisältää mm. hallinto- ja IT-kulut sekä palkkiot ulkopuolisista palveluista.
       
       
4 Tilintarkastajan palkkiot
       
Milj. e 2012 2011
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy    
Tilintarkastuspalkkiot -0,1 -0,1
Muut palkkiot -0,1 -0,0
Yhteensä -0,2 -0,2
       
5 Rahoitustuotot ja -kulut
       
Milj. e 2012 2011
Saadut osingot yhteensä 773 762
Korkotuotot yhteensä 69 80
Korkokulut yhteensä -124 -141
Myyntivoitot yhteensä 3 3
Myyntitappiot yhteensä -1 0
Valuuttatulos 6 5
Muut 27 -17
Yhteensä 753 693