Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Sampo Oyj:n liitetiedot

Vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
Lataa Excel    
       
19 Eläkevastuut
       
Sampo Oyj:n henkilöstön perus- ja lisäeläketurva on hoidettu vakuutuksilla Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varmassa ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiössä.
       
       
20 Vuokravastuut
       
Milj. e 2012 2011
Yhden vuoden kuluessa 1 1
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa 3 3
Yli viiden vuoden kuluessa - 0
Yhteensä 4 5
       
       
21 Taseen ulkopuoliset sitoumukset
       
Milj. e 2012 2011
Merkintäsitoumukset 1 1
Annetut sitoumukset yhteensä 1 1
  konserniyhtiöille tai niiden puolesta - -
  osakkuusyhtiöille tai niiden puolesta - -