Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Sampo Oyj:n tase

Lataa Excel        
           
Milj. e Liite 2012 2011
           
VASTAAVAA      
           
Pysyvät vastaavat      
           
Aineettomat hyödykkeet 0 1
Aineelliset hyödykkeet    
  Rakennukset ja rakennelmat     1 1
  Koneet ja kalusto     1 1
  Muut aineelliset hyödykkeet     2 2
Sijoitukset      
  Osuudet saman konsernin yrityksissä   2 370 2 370
  Saamiset saman konsernin yrityksiltä   225 223
  Osuudet omistusyhteysyrityksissä   5 557 5 557
  Saamiset omistusyhteysyrityksiltä     - 325
  Muut osakkeet ja osuudet   28 38
  Muut saamiset   350 484
Lyhytaikaiset saamiset      
  Laskennalliset verosaamiset   18 17
  Muut saamiset   11 12
  Siirtosaamiset   89 76
Rahat ja pankkisaamiset   473 89
           
VASTAAVAA YHTEENSÄ   9 126 9 195
           
VASTATTAVAA    
         
Oma pääoma    
  Osakepääoma   98 98
  Käyvän arvon rahasto   0 2
  Sijoitetun vapaan pääoman rahasto     1 527 1 527
  Muut rahastot     273 273
  Edellisten tilikausien voitto / tappio     4 158 4 142
  Tilikauden voitto     737 682
        6 793 6 724
           
Vieras pääoma      
Pitkäaikainen vieras pääoma      
  Joukkovelkakirjalainat     1 710 1 677
           
Lyhytaikainen vieras pääoma      
  Yritystodistukset     451 652
  Muut velat   111 81
  Siirtovelat   60 61
           
VASTATTAVAA YHTEENSÄ   9 126 9 195